Vật liệu gia công cơ khí chính xác

Băng dính, màng chít, giấy in truyền nhiệt, dây chun các loại

thông tin liên hệ
Hoàng Ngọc Sỹ
Giám Đốc - 0976 630 666

Bùi Thị Hảo
Phó Giám Đốc
09 7983 0369 - 0222 6293 666

nhôm hợp kim

Nhôm 5052 Trung Quốc
Nhôm 5052 Trung Quốc
Nhôm 6061 Hàn Quốc tấm
Nhôm 6061 Hàn Quốc tấm
Nhôm 5052 Hàn Quốc
Nhôm 5052 Hàn Quốc
Tấm Nhôm A6061
Tấm Nhôm A6061