Vật liệu gia công cơ khí chính xác

Băng dính, màng chít, giấy in truyền nhiệt, dây chun các loại

thông tin liên hệ
Hoàng Ngọc Sỹ
Giám Đốc - 0976 630 666

Bùi Thị Hảo
Phó Giám Đốc
09 7983 0369 - 0222 6293 666

Nhựa MC

Nhựa MC
Nhựa MC
NHỰA MC NYLON TRUNG QUỐC
NHỰA MC NYLON TRUNG QUỐC
NHỰA MC CÂY RỖNG TRUNG QUỐC
NHỰA MC CÂY RỖNG TRUNG QUỐC
NHỰA MC TẤM TRUNG QUỐC
NHỰA MC TẤM TRUNG QUỐC