Vật liệu gia công cơ khí chính xác

Băng dính, màng chít, giấy in truyền nhiệt, dây chun các loại

thông tin liên hệ
Hoàng Ngọc Sỹ
Giám Đốc - 0976 630 666

Bùi Thị Hảo
Phó Giám Đốc
09 7983 0369 - 0222 6293 666

Que hàn

QUE HÀN NHỰA PP DẠNG TRÒN
QUE HÀN NHỰA PP DẠNG TRÒN
QUE HÀN NHỰA PP DẠNG CUỘN
QUE HÀN NHỰA PP DẠNG CUỘN
QUE HÀN PP MÀU XANH RÊU DẠNG THANH TAM GIÁC
QUE HÀN PP MÀU XANH RÊU DẠNG THANH TAM GIÁC
QUE HÀN ĐỒNG NHIỀU LOẠI KÍCH THƯỚC
QUE HÀN ĐỒNG NHIỀU LOẠI KÍC...