Vật liệu gia công cơ khí chính xác

Băng dính, màng chít, giấy in truyền nhiệt, dây chun các loại

thông tin liên hệ
Hoàng Ngọc Sỹ
Giám Đốc - 0976 630 666

Bùi Thị Hảo
Phó Giám Đốc
09 7983 0369 - 0222 6293 666

Bi công nghiệp

Hạt Bi Đồng
Hạt Bi Đồng
Hạt Bi Kẽm
Hạt Bi Kẽm
Hạt Bi Nhôm
Hạt Bi Nhôm
Hạt Bi Thép
Hạt Bi Thép