Vật liệu gia công cơ khí chính xác

Băng dính, màng chít, giấy in truyền nhiệt, dây chun các loại

thông tin liên hệ
Hoàng Ngọc Sỹ
Giám Đốc - 0976 630 666

Bùi Thị Hảo
Phó Giám Đốc
09 7983 0369 - 0222 6293 666

Giấy ráp

Vải mài mòn
Vải mài mòn
vải cho tay chà nhám
vải cho tay chà nhám
Mài đai bằng giấy
Mài đai bằng giấy
Giấy mài mòn
Giấy mài mòn